VORES SERVICES

ARKITEKTUR

DESIGN

INDRETNING

PLANLÆGNING

NYBYGNINGER:

Parcelhuse, byhuse eller fritidshuse

Kontor- erhvervsbygninger

Sportsfaciliteter, forsamlingshuse o. lign.

 

OM- OG TIL BYGNINGER:

Alle former for om- og tilbygninger

inkl. tagetager, kælderudvidelser m.m.


INDRETNINGER:

Design og indretning af nye og eksistrende boliger, inklusiv 'space planning' af kontorlandskaber m.m.

Lad os hjælpe dig med at bruge/maximere dine bolig / kontor arealer med en nyt indretning og interiør. 


BBR (Bolig- og Boligregistret):

Ifølge Ifølge 'Bekentgørelse nr 160 af 8 februar 2010' har ejere af faste ejendomme pligt til at oplyse myndighederne om ændringer til eksisterende og påbegyndte bygninger (såsom tilbygninger, udestuer, udhuse, garager, tekniske anlæg m.m.). Et brud på loven kan straffes med bøde.

Hvis din BBR er inkorrekt, kan vi hjælpe dig med din ansøgning. Dette er kræver sædvanligvis opdaterede arkitekttegninger.


OPDATERING AF EKSISTERENDE PLANER OG FACADE TEGNINGER: 

Har du brug for opdaterede præcise planer og facader af din bygning (og evt. grund) kan vi hjælpe dig;  simple stregtegninger eller 'smukke' farvede versioner, alt efter behov.

 

Byggesager vil typisk være opdelt i følgende fem faser:

1. SKITSEFORSLAG:

Forslag udarbejdes på baggrund af bygherrens ide og ønsker, suppleret og sorteret i samarbejde med arkitekten. Løse skitser, digital model eller håndtegninger, som viser størrelse, form og møblering.


2. FORPROJEKT:

Skitseforslaget bearbejdes og rettes til i henhold til bygherrens ønsker, for størrelse, stil, materialer, installationer m.m.

Forprojektet  fastlægger desuden mere præcist forhold omkring lovgivning og økonomi.


3. HOVEDPROJEKT:

Forprojektet bearbejdes i alle formmæsige og tekniske helheder til hovedprojekt og detaljer.

Fornøden ingeniørbistand indhentes.

Nøjagtige tegninger udarbejdes: planer, snit, facader, og detaljer.

Myndighedsgodkendelse indhentes.


4. UDBUDSMATERIALE:

Hovedprojektet suppleres med udbudsbeskrivelse, betingelser for arbejdets udførelse og tilbudslister. Indhentning af tilbud og indgåelse af aftaler (kontrakter) med håndværkere eller entrepenør.


5. BYGGERIETS UDFØRELSE:

Arkitekten bistår med tilsyn, hvor han tjekker at arbejdet udføres korrekt, i forhold til tegninger, materialer, kvalitet og tidsplan.

 HONORAR:

Vores honorar vil typisk være en procentsats af de samlede byggeudgifter (typisk et sted mellem 5 -8 %)  Satsen vil relatere til projektets størrelse, kompleksitet og omfanget af de ydelser du ønsker. Du vælger måske selv at styre 'bygningsfasen', eller måske du 'bare' har brug for skitser og/eller et sæt tegninger med beskrivelse m.m. Et fast honorar kan også blive aftalt, men dette kræver en præcis viden om omfanget af projektet, og kan derfor kun komme på tale efter skitsefasen, hvor de 'store' linier er fastsat. Betaling vil falde efter hver enkel fase (1-5).


Første konsultation er gratis og vi tilbyder skitseforslag fra 4500kr Vi påtager os arkitektopgaver

inden for følgende områder: