ARKITEKTUR

DESIGN

INDRETNING

PLANLÆGNING

NYBYGNINGER:

Parcelhuse, byhuse, rækkehuse og fritidshuse m.m.

Mindre kontor- og erhvervsbygninger


OM- OG TIL BYGNINGER:

Alle former for om- og tilbygninger

inkl. tagetager, kælderudvidelser m.m.


INDRETNINGER:

Design og indretning af nye og eksistrende boliger, inklusiv 'space planning' af kontorlandskaber m.m.

Lad os hjælpe dig med at bruge/maximere dine bolig / kontor arealer med en ny indretning og interiør. 

 

3D fotorealistiske illustrationer

og video af dit færdige projekt:


Ud over de sædvanlige stregtegninger vi, som

arkitekter, bruger til at illustrere vores designs, så tilbyder vi også fotorealistiske illustrationer og walk-through videoer mod en beskeden ekstrabetaling.


Med denne service, vil du kunne se dit projekt præcis som det vil se ud når færdigbygget.

Ligeledes vil videoen give dig den rummelig oplevelse  man får ved at bevæge sig rundt i sit endnu ikke færdigbyggede byggede hus.


Chancen for eventuelle skuffelser ved det færdige byggeri bliver minimeret betydeligt med brugen af denne service. 

Byggesager vil typisk være opdelt i følgende fem faser:

1. SKITSEFORSLAG:

Forslag udarbejdes på baggrund af bygherrens ide og ønsker, suppleret og sorteret i samarbejde med arkitekten. Løse skitser, digital model eller håndtegninger, som viser størrelse, form og møblering.


2. FORPROJEKT:

Skitseforslaget bearbejdes og rettes til i henhold til bygherrens ønsker, for størrelse, stil, materialer, installationer m.m.

Forprojektet  fastlægger desuden mere præcist forhold omkring lovgivning og økonomi

For mindre projekter (eksempelvis til- & ombygninger m.m.) kan ansøgning om byggetilladelse normalt indsendes på dette stadie. 'Tekniske' tegninger (arbejds- /konstruktionstegninger) er her normalt ikke nødvendige. 


3. HOVEDPROJEKT:

Her viderebearbejdes forprojektet i alle formmæsige og tekniske henseender.

Fornøden ingeniørbistand indhentes.

Præcise tegninger udarbejdes til brug for byggearbejdet: planer, facader snit og detaljer.

Myndighedsgodkendelse (byggetilladelse) indhentes på dette stadie for større projekter. 


4. UDBUDSMATERIALE:

Hovedprojektet suppleres med udbudsbeskrivelse, betingelser for arbejdets udførelse og tilbudslister. Indhentning af tilbud og indgåelse af aftaler (kontrakter) med håndværkere eller entrepenør.


5. BYGGERIETS UDFØRELSE:

Vi kan bistå med tilsyn, hvor vi tjekker at arbejdet udføres korrekt, i forhold til tegninger, materialer, kvalitet og tidsplan.

 


HONORAR:

Vores honorar vil typisk være en procentsats af de samlede byggeudgifter (typisk et sted mellem 4-8%).  Satsen vil relatere til projektets størrelse, kompleksitet og omfanget af de ydelser du ønsker:  Du har måske 'bare' brug for skitser/visualiseringer og ideér til dit projekt / eller kun brug for en byggetilladelse og vil selv stå for prisindhentningen og byggeriet.  Et fast honorar kan også blive aftalt, men dette kræver en rimelig præcis viden om omfanget af projektet, og kan derfor normalt kun komme på tale efter skitsefasen, når projektets endelige udformning kompleksitet er fastlagt.  Betaling vil sædvanligvis falde efter hver enkel fase (1-5), eller efter aftale. 


Første konsultation er gratis* og uforpligtende.  

Skitseforslag fra 5000kr 


                                                                                                                                                                    *max. 60 minutter og inden for en radius på 10km fra Kolding

Vi påtager os arkitektopgaver

inden for følgende områder: